Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Yleistä
Tietosuojaselosteella annamme asiakkaillemme tiedon heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan tulee hyväksyä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Hintakaari.fi palveluita.

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Hintakaari.fi säilyttää asiakastietoja Suomessa. Konesalit ja kaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi, anonymisointi ja enkryptaus. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 6.4.2010
 
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
 
Lepistö-Group Oy
Y-tunnus: 1002557-8
Sivutie 1
39200 Kyröskoski
Finland / Suomi

Rekisteriasioista vastaava
Kimmo Leino
Sähköposti: asiakaspalvelu@hintakaari.fi / kimmo.leino@hintakaari.fi

Rekisterin nimi
Tietosuojaseloste
 
Henkilötietojen käyttö
 
Keräämme asiakkaastamme vain sellaiset tiedot, että saamme asiakkaallemme mahdollisimman parhaan ja luotettavan asiakaspalvelu- ja ostokokemuksen. Asiakkaana sinulla on aina oikeus päivittää, muuttaa tai poistaa tietojasi ottamalla meihin yhteyttä soittamalla tai sähköpostilla yllä mainittuihin yhteystietoihin.
 
Henkilötietoja käytetään seuraavissa asioissa:
 
•    Asiakkuuden ylläpitoon
•    Hintakaari.fi palveluiden tarjontaan
•    Mahdollisten takuuasioiden sekä hyvitysten hoitamisessa
•    Tilausten käsittelyssä, toimituksessa ja arkistoinnissa
•    Hintakaari.fi toiminnan ja palveluiden kehittämisessä
•    Asiakas- ja ostokokemusten, sekä asiakassuhteiden parantamisessa
•    Analytiikassa ja tilastollisissa tarkoituksissa
•    Kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamisessa
•    Väärinkäytösten, rikosten ja petosten estämisessä
•    Paremman asiakaspalvelun tarjoamisessa
•    Laskutusasiakkaiden luottotietojen tarkastamisessa
 
Henkilötiedot mitä keräämme
 
Käyttämämme henkilötiedot ovat asiakkaan itse antamia tietoja. Asiakas antaa tiedot meille asioidessaan verkkokaupassamme tai myymälässämme, silloin kun hän rekisteröityy verkkokaupan asiakkaaksi tai tilaa suoramarkkinointikirjeemme.
Suoramarkkinointikirjeen tilattua jää tietoon vain asiakkaan sähköpostiosoite ja suoramarkkinointikirje on aina mahdollista lopettaa esimerkiksi ottamalla yhteyttä Hintakaaren asiakaspalveluun.
 
 
Keräämme seuraavia tietoja:
 
•    Henkilötiedot, kuten nimi, henkilötunnus (asiakkaan suostumuksella), osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
•    Maksutiedot, luottosopimukset ja muut laskutustiedot
•    Ostoshistoria kuten tilatut tuotteet ja näiden hinnat
•    Toimitustiedot, kuten toimitustapa ja toimitusosoite
•    Tuotearvostelut
•    Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
•    Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot sekä tunnisteet
 
Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Hintakaari.fi verkkokaupasta Internetin kautta.
 
Henkilötietojen luovutus
 
Luovutamme ainoastaan joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille, tarjotakseen palveluitamme sinulle. Alapuolella kerrotaan kolmansista osapuolista, jotka noudattavat laillisia tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
 
•    Tilauksen toimituksen vuoksi kuljetusliikkeelle
•    Luotonmyöntäjälle, valittaessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
•    Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
•    Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
•    Tuotteen toimittajalle, jos tuote suoratoimitetaan toimittajan varastosta asiakkaalle
•    Maahantuojille ja huoltoyhtiöille mahdollisten takuuasioiden hoitamiseksi
•    Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirryttäessä perintään
•    Kirjanpitäjälle kirjanpitoa varten
 
Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman asiakkaan etukäteistä kirjallista suostumusta.
 
Rekisterin suojaaminen
 
Rekisteri ja asiakastiedot säilytetään sähköisenä Suomessa. Asiakastietoja käsittelee henkilökuntamme ja käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Ulkoistamme myös henkilötietoja osittain kolmansille osapuolille, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Kolmansista osapuolista on kerrottu lisää kohdassa ”henkilötietojen luovutus”.
 
Tietojen säilytys
 
Henkilötietoja säilytetään tarvittavan ajan, pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa.
 
Suoramarkkinointilistaltamme pääsee jokainen poistumaan itse lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
 
Tarkastusoikeus
 
Olet asiakkaana oikeutettu:
 
•    tarkastamaan tallentamamme henkilötietosi
•    pyytämään tietojesi oikaisemista
•    pyytämään tietojesi poistamista, mikäli tietojen käsittely ei ole tarpeellista
•    vastustamaan henkilötietojen käsittelyä, mikäli koet, että tietojasi on käsitelty lainvastaisesti
•    kieltää tietojesi käyttämistä suoramarkkinointiin
 
Oikeuksiesi käyttämistä varten voit ottaa yhteyden asiakaspalveluumme sähköpostitse tai puhelinnumeroon.
 
Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen poistamme tiedot tai tarvittaessa otamme yhteyttä asiakkaaseemme ja kerromme syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
 
Huomioitavaa on, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisteripitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku2, 10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 
Rekisteröidyllä asiakkaalla on valitusoikeus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että henkilötietoja käsitellessämme emme noudata voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Lepistö-Group Oy / Hintakaari.fi käsittelee henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja palveluiden kehittämiseen kuten verkkopalvelut.  Lepistö-Group Oy / Hintakaari.fi voi hyödyntää käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja sijaintiperusteisten palvelun osien tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi. Sijaintitietojen hyödyntämisen voi mobiilipalvelun käyttäjä peruuttaa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.
Henkilötietoja voidaan käyttää Lepistö-Group Oy / Hintakaari.fi ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakasviestintään ja markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi sekä markkina- ja mielipidetutkimukset. Asiakasviestintää ja asiakkaalle tarjottavia palveluita voidaan segmentoida ja tätä varten rekisteröityjä profiloida, perustuen esimerkiksi Asiakkaan ostohistoriatietoihin tai kiinnostustietoihin, jotka voivat olla Asiakkaan ilmoittamia tai, joita voidaan kerätä verkkopalvelun käyttäytymisen perusteella.
Lepistö-Group Oy / Hintakaari.fi käyttää henkilötietoja myös asiakaspalautteen käsittelyyn ja siihen vastaamiseen.
Lisäksi Lepistö-Group Oy / Hintakaari.fi käyttää henkilötietojarekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
 
Käsittelyn oikeusperuste


Lepistö-Group Oy / Hintakaari.fi oikeus käsitellä Asiakkaan henkilötietoja perustuu pääsääntöisesti asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun.
Lisäksi Lepistö-Group Oy / Hintakaari.fi voi käsitellä henkilötietoja sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa Asiakas on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi Asiakkaan pyynnöstä.
Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suostumuksen perusteella.


 
Rekisteröityneistä asiakkaista voidaan käsitellä lisäksi seuraavia tietoja
•    rekisteröitymistä ja rekisteröitymisen päättymistä koskevat tiedot
•    kanta-asiakkaaksi tunnistautuneena tehdyt ostotiedot
•    rekisteröitymisnumero ja salasana rekisterinpitäjän sähköisiin palveluihin
•    Asiakkaaseen kohdistetut asiakasviestintä- tai suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt
 
Lepistö-Group Oy / Hintakaari.fi Asiakkaista ja verkkopalvelun www.hintakaari.fi sekä mobiilipalvelun käyttäjistä voidaan lisäksi käsitellä seuraavia tietoja
•    toimitustapaa ja maksutapaa koskevat tiedot, mukaan lukien toimitusosoite (jos eri kuin tilaajan tiedot)
•    asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien palautteet, reklamaatiot.
•    maksamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
•    evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saatavat verkkopalvelujen käyttämistä koskevat tiedot ja tekniset tiedot
•    tiedot koskien Asiakkaan luomaa sisältöä tai muuta toimintaa verkkopalvelussa, kuten omien tietojen päivittäminen tai tuotearvostelut
 
Mistä henkilötiedot on saatu
Lepistö-Group Oy / Hintakaari.fi kerää henkilötiedot pääasiassa Asiakkaalta itseltään esimerkiksi, kun Asiakas rekisteröityy eri palvelukanavissa. Tietoja voidaan kerätä rekisterinpitäjän sähköisissä palveluissa myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Lisäksi Lepistö-Group Oy / Hintakaari.fi voi kerätä ja päivittää henkilötietoja samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista yleisesti käytetyistä osoiterekistereistä.
Jotta Lepistö-Group Oy / Hintakaari.fi pystyy tarjoamaan asiakkaille verkkopalveluita, sen on käsiteltävä asiakkaiden henkilötietoja. Mikäli Asiakas ei halua luovuttaa verkkolomakkeilla pakollisiksi merkittyjä henkilötietojaan Lepistö-Group Oy / Hintakaari.fi:lle, ei Lepistö-Group Oy / Hintakaari.fi kykene tarjoamaan palvelua asiakkaalle.
 
Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu valituille palveluntarjoajille kuten tilausten toimituksia ja laskutusta hoitaville yrityksille tai suoramarkkinointia toteuttaville yrityksille
Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatetaan siirrossa tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita.
 
Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. Passiivisten asiakkaiden henkilötiedot poistetaan säännöllisesti.
 
Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus
Henkilötiedot on talletettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
Lepistö-Group Oy / Hintakaari.fi pyrkii käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin, kuten palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla, suojaamaan käsiteltävät henkilötiedot asiattomalta pääsyltä tietoihin ja muulta laittomalta käsittelyltä.
 
Asiakkaan oikeudet
 
Oikeus saada pääsy tietoihin
Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Asiakkaalla on lisäksi oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.
 
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Asiakkaalla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Asiakkaalla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.
 
Oikeus tietojen poistamiseen
Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:
•    henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
•    rekisteröity peruuttaa suostumuksen, jos käsittely on perustunut suostumukseen
•    rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin
•    rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti
•    henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
•    rekisteröityä koskevat tiedot on kerätty rekisteröidyn ollessa alaikäinen
 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Asiakkaalla on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan Asiakkaan suostumuksella tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi jos:
•    rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi
•    rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lainvastaisesti, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista
•    rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi
•    rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella ja odottaa sen toteamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut edut Asiakkaan vastustamisen perusteet
 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Jos rekisteröity on itse toimittanut henkilötietonsa rekisterinpitäjälle, rekisteröidyllä on oikeus saada kyseiset henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:
•    käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
•    käsittely perustuu joko Asiakkaan suostumukseen tai Asiakkaan henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi Asiakkaan pyynnöstä
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.
 
Oikeus peruuttaa suostumus
Siltä osin kuin käsittely perustuu Asiakkaan antamaan suostumukseen, Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 
Oikeuksien käyttäminen
Oikeuksien käyttöä koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti, ja sen tulee olla allekirjoitettu. Vaihtoehtoisesti pyynnön voi tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröidyltä lisätietoja henkilöllisyyden vahvistamiseksi.
Jos Asiakkaan pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia ja kohtuuttomia (esim. edellisestä pyynnöstä saada pääsy tietoihin on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi), rekisterinpitäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvauspyyntö toteuttamisesta.
 
Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja muuten
Asiakkaalla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Suoramarkkinointi- ja suoramarkkinointitarkoituksessa suoritettu henkilötietojen käsittely sekä käsittely markkina- ja mielipidetutkimuksia varten lopetetaan vastustamisoikeuden käyttämisen jälkeen.
Asiakkaalla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.
Suoramarkkinointikiellon voi tehdä asioidessaan verkkokaupassa, rekisteröityessään verkkokaupan asiakkaaksi, uutiskirjeessä tarjottavan kieltolinkin avulla tai ottamalla muutoin yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröitynyt asiakas voi tehdä kiellon kirjautumalla omiin asiakastietoihinsa rekisterinpitäjän verkkopalvelussa.
Mikäli Asiakas haluaa vastustaa tietojen käsittelyä myös muutoin kuin suoramarkkinointiin, tulee pyyntö esittää edellä 10-kohdassa kuvatun mukaisesti.
 
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa Asiakkaan vakituinen asuinpaikka tai työpaikka on taikka missä väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu Asiakkaan tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia.

 

Voiko Tietosuojaseloste muuttua?

Palvelun kehittymisen ja muutosten sekä lainsäädännön muutosten johdosta tietosuojaseloste voi muuttua. Edellä mainittujen syiden johdosta päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa.